Archiwum Polityki

Najmilej w usługach

Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy, najgłębiej umotywowani i lojalni wobec pracodawcy są pracownicy firm usługowych, szczególnie średniej wielkości, wynika z badań TNS OBOP. Średnie firmy usługowe osiągają najwyższy Indeks Zaangażowania pracowników TRI*M. Indeks ten to międzynarodowa wystandaryzowana miara, która odzwierciedla poziom ogólnej satysfakcji pracowników w danej firmie. Może przyjmować wartości od - 65 do +135 i uwzględnia także poziom motywacji i lojalności, co z kolei rzutuje na osiągane w pracy wyniki.

Dla firm dużych i znanych na rynku Indeks ten nierzadko był niższy od 60. Z badania TNS OBOP wynika także, że najsłabiej wypadają instytucje publiczne.

„Wśród firm usługowych wysokimi wskaźnikami zaangażowania pracowników mogą pochwalić się szkoleniowe i doradcze. Co ciekawe, na przeciwległym biegunie znajdują się duże instytucje finansowe, dla których średnia wartość Indeksu TRI*M była niższa od 65, a także niższa niż dla pozostałych firm usługowych ogółem” – mówi Jan Wykrytowicz z TNS OBOP, specjalizujący się w badaniach pracowniczych.

Z kolei według CBOS wkonywaną pracą usatysfakcjonowana jest ponad połowa pracujących Polaków (52 proc.). Ponad jedna trzecia (37 proc.) lubi swoją pracę, chociaż nie zawsze przynosi ona zadowolenie. Tylko mniej niż co dziesiąty pracownik nie lubi swojej pracy.

Według OBOP wykształcenie ani wykonywany zawód nie ma wpływu na poziom satysfakcji z pracy.

Polityka 45.2005 (2529) z dnia 12.11.2005; Społeczeństwo; s. 90
Reklama