Archiwum Polityki

Opinie

Jarosław Kaczyński
lider PiS, o przyczynach niechęci PO do tworzenia wspólnego rządu:
„– Nikt z PO nie sformułował tego wprost. Możemy się jednak domyślać, że w grę w jakimś stopniu wchodzi presja grup finansowych. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą, by wiedzieć, że plan PO – 3 razy 15 – doprowadziłby do wzrostu wartości złotego. Wystarczyło kupić, później sprzedać i – przy dużych

nakładach – nieźle zarobić.

Polityka 45.2005 (2529) z dnia 12.11.2005; Opinie; s. 111
Reklama