Archiwum Polityki

SKOK: pytanie o ściganie

Czy ściganie dziennikarzy na podstawie kodeksu karnego nie narusza konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ustawy zasadniczej) – takie pytanie prawne postawił Trybunałowi Konstytucyjnemu gdański Sąd Rejonowy. Chodzi o postępowanie, jakie prokuratura prowadzi przeciwko „Polityce” i „Gazecie Wyborczej” w związku z artykułami sygnalizującymi wykorzystywanie przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe idei instytucji samopomocowych do celów czysto biznesowych.

Polityka 46.2005 (2530) z dnia 19.11.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama