Archiwum Polityki

Nominacje. Film

Startujemy! Już po raz trzynasty przyznajemy nagrody kulturalne „Polityki”. Naszymi symbolicznymi Paszportami honorujemy twórców młodych, oryginalnych, zwracających uwagę pierwszymi dokonaniami, mających przed sobą długą i piękną karierę. Pragniemy pomóc im w dalszej artystycznej działalności.

Podobnie jak w roku poprzednim, zaczynamy od nominacji. Dziesięciu wybitnych krytyków z sześciu dziedzin, w których przyznajemy nagrody (film, literatura, teatr, muzyka, sztuki wizualne, muzyka rozrywkowa), proponuje po trzy nazwiska poparte merytoryczną rekomendacją. Następnie sumujemy te głosy. Trójka artystów, którzy dostali najwięcej wskazań, uzyskuje oficjalne nominacje do Paszportu „Polityki”.

Spośród trójki nominowanych redakcyjna kapituła wybierze laureata. Ale na ten wybór jeszcze trochę poczekamy. Paszporty wręczymy podczas uroczystej gali 10 stycznia 2006 r.

Poczynając od tego numeru „Polityki”, przez sześć kolejnych tygodni publikować będziemy nazwiska nominowanych w poszczególnych kategoriach. Będzie to jednocześnie swoiste podsumowanie wydarzeń kulturalnych minionego roku.

Anna Kazejak-Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas za film „Oda do radości”
Anna Kazejak-Dawid

, ur. w 1979 r. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 r. jest studentką Wydziału Reżyserii PWSFTViT.
Jan Komasa (na portrecie), ur. w 1981 r. Studiował filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie studiuje reżyserię w PWSFTViT w Łodzi.
Maciej Migas, ur. w 1976 r. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest studentem Wydziału Reżyserii w PWSFTViT oraz słuchaczem Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy.

Polityka 46.2005 (2530) z dnia 19.11.2005; Kultura; s. 66
Reklama