Archiwum Polityki

Rada UE

Przeczytałem komentarz Adama Krzemińskiego dotyczący miejsca Polski na arenie europejskiej [„Rdzeń czy obwarzanek”, POLITYKA 32]. (...) Pan Krzemiński wymienia Radę Europy jako organ, w którym zmniejszona ma być liczba głosów Polski. Tymczasem Rada Europy jest to utworzona w 1949 r. międzynarodowa organizacja regionalna, której celem jest ochrona praw człowieka oraz ułatwianie współpracy państw członkowskich we wszystkich dziedzinach. (...) Autor miał zapewne na myśli Radę Unii Europejskiej, główny organ legislacyjny i decyzyjny Wspólnoty. (...)

Łukasz Żołądek

, student nauk politycznych na UW

Polityka 35.2003 (2416) z dnia 30.08.2003; Listy; s. 91
Reklama