Archiwum Polityki

Generałowie się boją

Dotarliśmy do niektórych szczegółów projektu MON dotyczącego reorganizacji dowodzenia polską armią. Ma to nastąpić do 2012 r. Obowiązywać będzie zasada decentralizacji. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy podział na dwa okręgi wojskowe (śląski i pomorski). Sztab Generalny przejmie rolę wyłącznie ośrodka planistycznego, a władzę nad armią skupi w jednym ręku główny dowódca Sił Zbrojnych wraz ze swoim sztabem.

Dowództwa poszczególnych rodzajów wojsk zmienią lokalizację.

Polityka 44.2008 (2678) z dnia 01.11.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7
Reklama