Archiwum Polityki

Obywatel gladiator

Włoscy archeolodzy kierowani przez Danielę Rossi natrafili w Rzymie niedaleko Via Flaminia na grobowiec Marka Noniusza Makrynusa, będącego pierwowzorem bohatera filmu „Gladiator” granego przez Russella Crowe’a. W rzeczywistości ten rzymski dowódca legionów w walkach z Markomanami i Kwadami oraz faworyt Marka Aureliusza nigdy nie został niewolnikiem i gladiatorem, lecz umarł jako szanowany i zamożny obywatel. Bogata dekoracja grobowca i inskrypcje opisujące zmarłego zachowały się doskonale dzięki warstwie mułu z Tybru, naniesionej w trakcie jednej z powodzi. Badacze liczą jeszcze na znalezienie sarkofagu wodza.

Polityka 44.2008 (2678) z dnia 01.11.2008; Nauka; s. 76
Reklama