Archiwum Polityki

Prywatne więzienia

Zapraszamy na czat z płk. Markiem Szostkiem, zastępcą dyrektora generalnego służby więziennej, 7 VIII 2003 r. o godz. 14.00. www.rozmowy.onet.pl. Artykuł Andrzeja Goszczyńskiego na temat prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości pt. „Karcer – spółka z o.o.?” na s. 30

Polityka 32.2003 (2413) z dnia 09.08.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama