Archiwum Polityki

Polska oferta dla Iraku

Słowa szefa polskiej dyplomacji ministra Włodzimierza Cimoszewicza, które zacytował Jacek Żakowski w swoim komentarzu [„Nasz cel finalny” POLITYKA 28 – po co jedziemy do Iraku]: „dostęp do ropy jest finalnym celem”, trzeba rozumieć w kontekście sytuacji i miejsca. W tle wypowiedzi trwała ceremonia podpisania porozumienia pomiędzy amerykańską firmą KBR i Naftą Polską SA. Naiwnością byłoby sądzić, że celem zawieranej umowy jest w perspektywie budowa mleczarni – chociaż jest pewien istotny związek.

Polityka 32.2003 (2413) z dnia 09.08.2003; Listy; s. 80
Reklama