Archiwum Polityki

Ciszej nad tym Centrum

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł Adama Krzemińskiego „Pomnik nieporozumień” [POLITYKA 30], omawiający kwestie powstania Centrum przeciwko Wypędzeniom. Pojawia się w nim opinia, jakoby środowisko SLD było nieobecne w debacie związanej z koncepcją utworzenia takiej placówki. Mam wrażenie, że politycy SLD wypowiadali się w tej kwestii dostatecznie często, aby ich głos mógł zostać należycie odnotowany. Znamienne jest choćby stanowisko ministra Włodzimierza Cimoszewicza, który jasno wyraził daleko idące wątpliwości co do tego, czy pomysł autorstwa Związku Wypędzonych (BdV) powinien być w ogóle przedmiotem debaty publicznej w Polsce.

Polityka 32.2003 (2413) z dnia 09.08.2003; Listy; s. 80
Reklama