Archiwum Polityki

Opinie

Tadeusz Mazowiecki
b. premier, o IV Rzeczpospolitej:
„– Sprawa Rywina, a po niej seria innych skandali z aferą starachowicką na czele, wywołała dyskusję o konieczności zmian zasad funkcjonowania państwa. Jest pan za tym, aby III Rzeczypospolitą zastąpić IV?
– Konieczność naprawy państwa oczywiście istnieje. Ale żadna to naprawa, jeżeli zmienia się tylko nazwę. Nie w tym leży problem. Tu konieczny jest ozdrowieńczy wstrząs, który dotknąłby całe społeczeństwo, a przede wszystkim partie polityczne. Powinien on polegać na tym, że ludzie w końcu zrozumieliby, że nie wolno państwa traktować jako przejściową własność, od wygranych wyborów do wygranych wyborów. Państwo polskie jest dobrem wspólnym i bez uświadomienia sobie tego faktu nie pomoże żadna zamiana nazw. Ja patrzę z wielką troską na to, co się obecnie dzieje w kraju. Trudno to inaczej określić niż ciągły stan niemożności i to zarówno po lewej jak i po prawej stronie. Po lewej do zdobycia się na oczyszczenie własnych szeregów i konsekwentną politykę kontynuacji reform, a po prawej na jakieś zjednoczenie i stworzenie alternatywy dla SLD. To niebezpieczna sytuacja”.
(W rozmowie z Piotrem Polechońskim, „Głos Szczeciński”, 25 VII)

 

cz@t Polityki

Michał Tober
sekretarz stanu w resorcie kultury, o swoich poglądach:

„– Co Pan myśli o pomyśle otwarcia liceum dla homoseksualistów?
– Te sprawy nie leżą w moich kompetencjach, ale nie sądzę, aby sami homoseksualiści byli entuzjastami takiego pomysłu. Człowieka, który jest inny niż my, powinniśmy się starać rozumieć i akceptować, a nie zamykać w swoistym getcie.

Polityka 32.2003 (2413) z dnia 09.08.2003; Opinie; s. 88
Reklama