Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Wojciech Pomajda (35 l.) został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest już czwartą osobą na tym stanowisku od czasu objęcia rządów przez obecną koalicję (przez ostatnie 20 miesięcy). Ukończył rzeszowską filię krakowskiej Akademii Rolniczej (specjalność: obrót surowcami i produktami rolniczymi), a także Studium Podyplomowe Wspólnotowe Prawo Agrarne oraz Wspólnotowa Polityka Rolna (w filii uniwersytetu w Camarino we Włoszech przy PAN w Warszawie). Od ukończenia studiów pracuje w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) m.in. jako specjalista, dyrektor regionalny w Rzeszowie i ostatnio dyrektor całej Fundacji. Fundacja wspomaga resort rolnictwa w dostosowywaniu polskiej wsi do unijnej polityki rolnej. Pomajda był także doradcą wojewody podkarpackiego i od 2001 r. przewodniczy Radzie Programowej Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Jest żonaty, ma córkę i syna.

Sławomir Sikora

(41 l.) został prezesem Banku Handlowego SA.

Od lat związany jest z sektorem finansowym. W l. 1990–94 był dyrektorem Departamentu Bankowego i Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów. Potem był wiceprezesem zarządu PBK SA, w którym odpowiadał za pion korporacyjny banku. Przez ostatnie półtora roku był prezesem AmerBanku. Żonaty, dwoje dzieci. Hobby: narty i pływanie.

Ponadto

• Bp Alojzy Orszulik, ordynariusz diecezji łowickiej, ukończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym oddał się do dyspozycji papieża.

Wiesław Rozłucki ponownie został prezesem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

• Gen. broni Józef Flis zastąpił gen. dyw. prof. Bolesława Balcerowicza na stanowisku komendanta-rektora Akademii Obrony Narodowej.

Polityka 29.2003 (2410) z dnia 19.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama