Archiwum Polityki

Do dwóch razy sztuka

Łatwiej jest zostać prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS niż członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przekonał się o tym Edward Pałłasz (67 l.), który drugi raz został prezesem ZAiKS (pierwszy raz był nim w l. 1988–93), a któremu dwukrotnie, w 2001 r. i w 2003 r., zabrakło politycznego poparcia, aby zostać członkiem KRRiTV (za pierwszym razem był kandydatem UW).

Studiował w Politechnice Gdańskiej, potem w Warszawskiej, a w końcu ukończył muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w teatrach studenckich Bim-Bom i STS. Był kierownikiem muzycznym teatru Komedia i wykładowcą na Wydziale Reżyserii warszawskiej PWST. W 1980 r. był współzałożycielem Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych, a za prezydentury Lecha Wałęsy zasiadał w przyprezydenckiej Radzie Kultury. W l. 1995–99 dyrektor i redaktor naczelny II Programu Polskiego Radia. Obecnie jest zastępcą dyrektora naczelnego i artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej. Laureat krajowych i zagranicznych konkursów kompozytorskich. Obok muzyki poważnej komponuje utwory dla dzieci i muzykę filmowo-rozrywkową. Ok. 40 razy nagradzany za muzykę teatralną i piosenki. Jest także zapalonym szachistą.

Polityka 29.2003 (2410) z dnia 19.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama