Archiwum Polityki

Brawo Wojtek

Nasz redakcyjny kolega Wojciech Markiewicz został wyróżniony – kolejną już w swoim dorobku – nagrodą. Tym razem otrzymał Nagrodę im. Władysława Grabskiego przyznawaną przez Narodowy Bank Polski i Agencję Reuters pod patronatem prezesa NBP Leszka Balcerowicza. Wojtek został wyróżniony Nagrodą Główną w kategorii Prasa ogólnopolska.

Gratulujemy!

Polityka 29.2003 (2410) z dnia 19.07.2003; Do i od redakcji; s. 18
Reklama