Archiwum Polityki

Z łódzkiej szkoły ekonomii

W polityce jest osobą mało znaną, choć był już wiceministrem finansów, kiedy resortem kierował prof. Marek Belka. Dr Andrzej Raczko (50 l.) zastąpił prof. Grzegorza Kołodkę na stanowisku ministra finansów.

Ukończył ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim i przez ponad dziesięć lat był pracownikiem naukowym tej uczelni. Tu też zrobił doktorat z teorii wahań koniunktury. Od 1992 r. na kierowniczych stanowiskach w sektorze bankowym, m.in. w Łódzkim Towarzystwie Kredytowym Bank SA, Petrobanku SA, LG Petro Banku SA i Banku Hipotecznym PKO BP SA. W l. 2001–2002 podsekretarz stanu w resorcie finansów, gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie i kontrolę środków pomocowych z UE, negocjacje z UE, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i zarządzanie długiem publicznym (był m.in. członkiem Zespołu Negocjacyjnego RP z UE, przedstawicielem ministra finansów w Radzie Polityki Pieniężnej, wicegubernatorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Do dymisji podał się wraz z ministrem Belką. Ostatnio był wiceprezesem BGŻ SA.

Hobby: wycieczki rowerowe i chińska kuchnia. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Polityka 26.2003 (2407) z dnia 28.06.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama