Archiwum Polityki

Rutkowski, nie Wójcicki

W artykule „Radość z ody” [POLITYKA 21] popełniłam pomyłkę wskazując na Jacka Wójcickiego jako wykonawcę dowcipnej reklamy znanego kleju, wykorzystującej Beethovenowską „Odę do radości”. W istocie śpiewa ją młody tenor Arnold Rutkowski, student Akademii Muzycznej w Łodzi, laureat jednej z dwóch II nagród w kategorii głosów męskich na majowym Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari w Nowym Sączu. Artystę bardzo przepraszam i przy okazji gratuluję.

Dorota Szwarcman

Polityka 26.2003 (2407) z dnia 28.06.2003; Listy; s. 65
Reklama