Archiwum Polityki

Strofy o Bronku Maju

1 W „Tygodniku Powszechnym” (nr 25) Marian Stala swoje doskonałe omówienie wydanego właśnie nakładem Znaku wyboru wierszy Bronisława Maja kończy następująco: „Wysokie miejsce Maja w poezji kilku ostatnich dziesięcioleci jest niewątpliwe. Myślę też, że gdyby napisał tom wierszy wedle recepty wyłożonej w wierszu o Larkinie – byłoby to istotne poetyckie wydarzenie”. Otóż ja myślę, że gdyby Maj napisał tom nowych wierszy wedle jakiejkolwiek recepty, również byłoby to wydarzenie.

Polityka 26.2003 (2407) z dnia 28.06.2003; Pilch; s. 90
Reklama