Archiwum Polityki

Europejska nagroda

W pierwszej edycji ogólnoświatowego konkursu promującego rzetelność i wartości informacyjne w dziennikarstwie onkologicznym nasz redakcyjny kolega Paweł Walewski otrzymał jedno z pięciu równorzędnych wyróżnień Europejskiej Szkoły Onkologii, organizacji zajmującej się edukacją lekarzy w terapii nowotworów. Główną nagrodę przyznano amerykańskiej reporterce Catherine Arnst. Gratulujemy!

Polityka 25.2003 (2406) z dnia 21.06.2003; Do i od Redakcji; s. 19
Reklama