Archiwum Polityki

Zrozumieć Wszechświat

Niewiele jest dziedzin nauki, które pod względem tempa rozwoju mogą się porównywać z astronomią i astrofizyką. Nowe, coraz doskonalsze teleskopy oraz wyspecjalizowane sondy kosmiczne, umożliwiające obserwacje nieba we wszystkich zakresach widma elektromagnetycznego oraz promieniowania kosmicznego, strumienia neutrin, a niebawem także fal grawitacyjnych, poszerzają naszą wiedzę o Wszechświecie dosłownie z tygodnia na tydzień. Wydanie specjalne „Świata Nauki” zatytułowane „Kosmos znany i nieznany” podsumowuje jej stan dzisiejszy.

Polityka 25.2003 (2406) z dnia 21.06.2003; Nauka; s. 74
Reklama