Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dr Cezary Stypułkowski (45 l.) został prezesem PZU SA. Ukończył prawo na UW. Stypendysta Fundacji Fulbrighta i doktor nauk prawnych. W latach 80. pracował w administracji centralnej, m.in. jako doradca ministra ds. reformy gospodarczej, doradca wicepremiera i sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw reformy gospodarczej. Przez ostatnie 12 lat był prezesem Banku Handlowego SA. Jest jedną z najbardziej znanych postaci polskiego rynku finansowego. W latach 90. już przewodniczył radzie nadzorczej PZU SA. Jest m.in. członkiem Rady Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie i członkiem rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie.

Jerzy Kornowicz

(44 l.) został prezesem Związku Kompozytorów Polskich.

Studiował kompozycję u Tadeusza Bairda i Mariana Borkowskiego w warszawskiej Akademii Muzycznej oraz w Konserwatorium Królewskim w Hadze (jako stypendysta rządu holenderskiego). Były przewodniczący Koła Młodych przy ZKP. Komponował utwory na zamówienie Polskiego Radia, festiwalu Warszawska Jesień, Stowarzyszenia ZAiKS, Radia BBC i chóru BBC Singers oraz muzykę do spektakli teatralnych i filmów. Autor muzyki do piosenek (współpracował z Łucją Prus i Andrzejem Ozgą). Współrealizator radiowych programów literacko-muzycznych. Nie stroni od współpracy z artystami z teatrów eksperymentalnych.

Tadeusz Soroka

(51 l.) został podsekretarzem stanu w resorcie skarbu.

Ukończył Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej (specjalność – organizator przemysłu). Po studiach pracował w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych i Montażowych w Bytomiu. W l. 1984–88 sekretarz ekonomiczny KM PZPR w Bytomiu. Potem na kierowniczych stanowiskach w kilku firmach na Śląsku. W l. 1995–96 podsekretarz stanu w resorcie przemysłu i handlu (odpowiadał m.

Polityka 24.2003 (2405) z dnia 14.06.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama