Archiwum Polityki

Nie żeń się ze spokrewnioną

Arabia Saudyjska jest żywym laboratorium genetyki” – mówi dr Stephen Schroeder, dyrektor Centrum Naukowego w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Nie jest to niestety opis najnowszych technologii, a głęboko zakorzenionej tradycji endogamii, czyli zwyczaju zawierania małżeństw wewnątrz jakiejś grupy społecznej, szczepu czy rodu. W świecie arabskim około 45 proc. małżeństw zawierają osoby spokrewnione, a w samej Arabii Saudyjskiej są regiony, w których odsetek wzrasta aż do 70 proc. Tak „bliskie spotkania” są powodem poważnych chorób genetycznych. Rząd realizuje kampanię edukacyjną, by uświadomić ryzyko takich związków, a nawet ma zamiar wprowadzić przymusowe badania krwi dla narzeczonych. Czy będzie im perswadował poszukiwania lepszego partnera? Większość małżeństw nadal jest aranżowana, a endogamia istnieje od setek lat.

Polityka 24.2003 (2405) z dnia 14.06.2003; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 15
Reklama