Archiwum Polityki

Bardzo sucho!

Mimo licznych burz i deszczowych chmur w całej Polsce panuje susza. W porównaniu ze średnią opadów z ostatnich lat, w tym roku, w zależności od regionu kraju, mamy ich 30–70 proc. mniej. Najbardziej poszkodowane są województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Tylko w tym ostatnim straty ocenia się na blisko 621 mln. zł – susza dotknęła tu ponad 1 mln. ha upraw należących do 87 tys. gospodarstw. W zachodniej Polsce plony mogą być niższe nawet o 70 proc. niż przed rokiem. – Sytuację mogłyby poprawić umiarkowane, równomierne kilkudniowe opady – wyjaśnia Marianna Sasim, kierownik Centralnego Biura Prognoz Hydrologicznych. Dopiero po oszacowaniu strat poszczególne rejony kraju będzie można uznać za obszary objęte stanem klęski żywiołowej i wtedy też ruszy specjalna pomoc dla rolników, m.in. prolongowanie spłat udzielonych im kredytów: – Pomoc obejmie tylko gospodarstwa, które poniosły straty w związku z suszą. Nie mogą na nią liczyć te, które znajdą się na obszarze dotkniętym stanem klęski żywiołowej, a widocznych strat nie poniosły – wyjaśnia wiceminister rolnictwa Andrzej Chodkowski. W związku z suszą i spodziewanymi niższymi plonami można oczekiwać wzrostu cen zboża i w efekcie także chleba i przetworów zbożowych. Mamy widać dwa typy klęsk, które na przemian windują ceny: urodzaj wymagający wielkiego skupu interwencyjnego) i suszę wymagającą rekompensat.

Polityka 31.2003 (2412) z dnia 02.08.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama