Archiwum Polityki

Skarb Państwa przejął blisko 10 mld zł długów ZUS

Skarb Państwa przejął blisko 10 mld zł długów ZUS wobec kilkunastu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Fundusze będą teraz dostawać w ratach państwowe obligacje o terminie wykupu 5–8 lat, oprocentowane na poziomie rocznych bonów skarbowych. Przyznanie trudno zbywalnych i relatywnie nisko oprocentowanych obligacji zamiast wpłat żywej gotówki oznacza, że wyniki finansowe OFE będą gorsze, niż mogłyby być w rynkowych warunkach. Obecnie w 16 OFE na emeryturę zbiera ponad 10 mln Polaków. Fundusze obracają kwotą 38 mld zł.

Polityka 31.2003 (2412) z dnia 02.08.2003; Gospodarka; s. 34
Reklama