Archiwum Polityki

Wspólna pamięć

Powstanie w getcie zasługuje na więcej miejsca w warszawskich muzeach

16 maja, sześćdziesiąt lat temu, generał SS Juergen Stroop (opisany później przez Kazimierza Moczarskiego w „Rozmowach z katem”) nacisnął osobiście guzik i wysadził w powietrze wielką synagogę na Tłomackiem w Warszawie. Miał to być symbol jego zwycięstwa nad żydowskimi powstańcami z getta.

Żydowskie Termopile – tak często nazywany jest w literaturze ten zryw bohaterski w kwietniu i maju 1943 r. Około siedmiuset młodych ludzi, w ogromnej większości bez przygotowania wojskowego, niemal nieuzbrojonych, bo butelki z płynem zapalającym (tzw.

Polityka 21.2003 (2402) z dnia 24.05.2003; Komentarze; s. 18