Archiwum Polityki

Łapówki – kto pierwszy doniesie

Nowy, obowiązujący od lipca, kodeks postępowania karnego zaostrza sankcje za przestępstwa korupcyjne i umożliwia wymiarowi sprawiedliwości korzystanie z dodatkowych narzędzi prawnych przy zwalczaniu łapownictwa. Najważniejszą zmianą jest złamanie wspólnoty interesów między dającym a przyjmującym łapówkę. Teraz osoba, która zawiadomi organa ścigania, że wręczyła funkcjonariuszowi publicznemu korzyść majątkową, uniknie odpowiedzialności karnej. Rozszerzono też pojęcie „osoba pełniąca funkcję publiczną” – jest nią już nie tylko urzędnik państwowy, ale także członek samorządu czy pracownik firmy dysponującej środkami publicznymi.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12