Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Ks. dr Józef Kloch (44 l.) został rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił jezuitę o. Adama Schulza, który w specjalnym oświadczeniu dla dziennikarzy napisał m.in.: „Mam świadomość, że nie zawsze była to łatwa współpraca, ale pewne ograniczenia, jakich Państwo doznawali, wynikały ze specyfiki instytucji, której byłem rzecznikiem”.

Nowy rzecznik ukończył tarnowskie Wyższe Seminarium Duchowne i w krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej obronił doktorat z filozofii. Jest twórcą pierwszej w polskich seminariach pracowni komputerowej, przez cztery lata był dyrektorem programowym Radia Dobra Nowina w Tarnowie, a w 1998 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała go na prezesa Fundacji Opoka (jej zadaniem jest koordynowanie działań polskiego Kościoła w Internecie). Jest także wykładowcą filozofii nauki i zastosowań informatyki w PAT. Autor i współautor artykułów i książek z zakresu filozofii nauki i sztucznej inteligencji oraz zastosowań informatyki, m.in.: „Przechadzki z komputerem” i „Świadomość komputerów”. Ostatnio Forum Internet Obywatelski, za wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego i szerzenie wartości etycznych w Internecie, przyznało mu tytuł Internetowego Obywatela Roku.

Maciej Tokarczyk

(40 l.) został prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ukończył gdańską Akademię Medyczną oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Jest lekarzem otolaryngologiem i audiologiem. Pracował w pogotowiu ratunkowym i prowadził Wojewódzką Poradnię Audiologiczną w Elblągu. Współpracował z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu i w 2001 r. był jednym z laureatów zbiorowej nagrody ministra zdrowia dla zespołu prof. Henryka Skarżyńskiego za opracowanie i wdrożenie multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 13
Reklama