Archiwum Polityki

Szanowna Redakcjo

Na łamach tygodnika „Polityka” publikowanych jest wiele materiałów na temat Iraku. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie krótkiej informacji o tym, że Polska Akcja Humanitarna zakłada stałą misję humanitarną w Iraku. Prosimy też o podanie numerów kont, na które można wpłacać pieniądze na rzecz misji: BISE 13701037 – 500555 – 27005 – 1201 – 111, a także:

BPH PBK o/W-wa 56 1060 0076 0000 4011 0000 1906

Z poważaniem Aleksandra Główczyńska, PAH

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Do i od redakcji; s. 18
Reklama