Archiwum Polityki

Po wakacjach rozdamy nagrody

Zamknęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do dwóch konkursów.

• O ponad 20 stypendiów po 25 tys. zł każde, które przyznamy w ramach trzeciej edycji akcji „Zostańcie z nami!”, ubiega się prawie 500 młodych naukowców. • Na konkurs dla uczniów i nauczycieli, organizowany przez nas wespół ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym i Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (chodzi o dobry pomysł na nowoczesną edukację obywatelską), wpłynęło z górą 200 prac.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Do i od redakcji; s. 18