Archiwum Polityki

Po wakacjach rozdamy nagrody

Zamknęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do dwóch konkursów.

• O ponad 20 stypendiów po 25 tys. zł każde, które przyznamy w ramach trzeciej edycji akcji „Zostańcie z nami!”, ubiega się prawie 500 młodych naukowców. • Na konkurs dla uczniów i nauczycieli, organizowany przez nas wespół ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym i Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (chodzi o dobry pomysł na nowoczesną edukację obywatelską), wpłynęło z górą 200 prac. W czasie wakacji nad wyłonieniem zwycięzców pracować będą dwa zespoły jurorów, złożone z profesury, naszych partnerów w obu akcjach oraz przedstawicieli redakcji. Wyniki ogłosimy na początku roku szkolnego (konkurs uczniowsko-nauczycielski) oraz roku akademickiego (konkurs o stypendia).

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama