Archiwum Polityki

Pilch do Bułgarii

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Sofii po raz pierwszy w Bułgarii ukazał się pełny przekład książki „Pod Mocnym Aniołem” Jerzego Pilcha. W ubiegłym roku fragmenty książki opublikował tygodnik literacki „Literaturem westnik”. Książkę przełożył młody tłumacz Julian Bożkow. 30 czerwca 2003 r. w Instytucie Polskim w Sofii odbyło się spotkanie promujące powieść.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama