Archiwum Polityki

Narodziny narodu

„Jo nie Niemiec, jo nie Polok, jo Ślązok” – Ślązacy powtarzali tak od pokoleń, ale nikt im nie wierzył. Dopiero spis powszechny objawił największą mniejszość narodową w Polsce – ponad 173 tys. osób zadeklarowało się jako Ślązacy, choć oficjalnie takiego narodu nie ma.

Deklaracje o natio silesia – bez względu na to, czy będziemy kwestionować istnienie tego narodu, czy zgadzać się, że na progu XXI w. o narodowej tożsamości decyduje tylko deklaracja woli – to ważny polityczny gest. Pokazanie czerwonej kartki mniejszości niemieckiej i żółtej byłym i obecnym polskim elitom rządzącym. Czerwona dla Niemców – za upieranie się, że Ślązacy są jedynie etniczną częścią narodu niemieckiego; również za to, że wyolbrzymiali swoją potęgę jako mniejszość narodowa (do niemieckości przyznało się raptem 153 tys.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Temat tygodnia; s. 20