Archiwum Polityki

Pracowite wakacje

Od 7 do 25 proc. (zależnie od miejsca) dzieci wiejskich w wieku 11–13 lat angażowanych jest w gospodarstwach rodziców do obsługi ciągników rolniczych, koszenia trawy, cięcia słomy lub zielonki w sieczkarni, rozsiewania nawozów, cięcia drewna piłami mechanicznymi (z badań „Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych” wykonanych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie pod kierunkiem Stanisława Lachowskiego). Czy to nie jest zbyt obciążający i niebezpieczny sposób wychowywania przez pracę?

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Społeczeństwo; s. 66