Archiwum Polityki

Szekspir w Europie

W tym felietonie będzie dokładnie tak, jak wymagała ode mnie polonistka pani Janina Michalska w Szkole Podstawowej nr 233 w Warszawie, do której przyjęty zostałem jako dziecko trudne. Będzie więc wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Tyle że zakończenie, ale to nie było zabronione, będzie jednocześnie apoteozą.

Wstęp. Z nazwiskiem Stomma jest dokładnie na odwrót, niż to głosi Czesław Miłosz. Opowiada on otóż, że pierwotnie zwaliśmy się Stoma, co oznacza po litewsku pień, na którym rąbie się drwa, czy też inny dyl, ponieważ jednak język litewski nie znosi dwóch spółgłosek z rzędu, więc antylitewskie Stomy zmieniły się w snobistyczne Stommy.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Stomma; s. 90