Archiwum Polityki

Wasz 1 procent

Jeśli zamierzacie Państwo przeznaczyć 1 proc. Waszego podatku dochodowego za 2006 r. na szlachetny cel, to zachęcamy do wpłacenia tych środków na rachunek Fundacji Tygodnika POLITYKA, posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Pieniądze, zebrane m.in. z Państwa wpłat, przeznaczone zostaną na stypendia dla młodych naukowców. W 2006 r. z Waszych wpłat ufundowane zostało jedno stypendium w kwocie 25 tys. zł, za co, w imieniu stypendysty, serdecznie dziękujemy.

W 2007 r. po raz siódmy będą przyznawane stypendia młodym, obiecującym naukowcom w ramach akcji „Zostańcie z nami!”, zapraszamy zatem do przekazania 1 proc. swojego podatku na konto Fundacji.

Fundacja Tygodnika POLITYKA, 02-309 Warszawa
ul. Słupecka 6
9 1060 0076 0000 4082 2000 018

Polityka 3.2007 (2588) z dnia 20.01.2007; Do i od redakcji; s. 94
Reklama