Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dr hab. Marek Grela (54 l.) z chwilą podpisania traktatu akcesyjnego w Atenach został pierwszym stałym przedstawicielem Polski przy UE. Reprezentuje Polskę w COREPER (komitet stałych przedstawicieli) w Brukseli. Ukończył handel zagraniczny w SGPiS i od 1972 r. pracuje w służbie zagranicznej (poza MSZ także w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i w Instytucie Wschód-Zachód w Nowym Jorku). Był na placówkach w Genewie, Madrycie, Wiedniu, Dublinie i Rzymie. Dyrektor generalny MSZ i wiceminister w ekipie ministra Dariusza Rosatiego (1996–97). W końcówce rozmów akcesyjnych kierował w Brukseli polską misją przy UE. Uważany za osobę związaną z ośrodkiem prezydenckim. Ma habilitację z zakresu stosunków międzynarodowych. Żonaty, córka i syn. Lubi podróże, film, kuchnię włoską i jazdę na rowerze.

Dr Mirosław F. Zieliński (51 l.) został podsekretarzem stanu w resorcie gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Ukończył handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Do 1991 r. był pracownikiem naukowym w Katedrze Handlu Zagranicznego UŁ i w Instytucie Koniunktur i Cen. Konsultant, a później prezes rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Linenpol. W l. 1991–93 prezes Głównego Urzędu Ceł, a także wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Ceł. W l. 1994–2001 pracował w Sekretariacie Światowej Organizacji Ceł, m.in. jako wicedyrektor Departamentu Taryf i Handlu. Od 2001 r. w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i doradca ministra finansów.

Ponadto:

Karl Dedecius (pisarz, tłumacz i rzecznik polsko-niemieckiego pojednania) został odznaczony Orderem Orła Białego.

Polityka 20.2003 (2401) z dnia 17.05.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama