Archiwum Polityki

Nie to nazwisko

W rubryce „Kadry, nominacje, denominacje” [POLITYKA 12] podaliśmy niewłaściwie nazwisko zastępcy głównego inspektora pracy. Funkcję tę sprawuje Tomasz Gdowski. Za błąd przepraszamy.

Redakcja

Polityka 20.2003 (2401) z dnia 17.05.2003; Listy; s. 108
Reklama