Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Tortury są poniżeniem godności ludzkiej, obojętne, kim jest poddana im osoba.
Kardynał Renato Martino
szef Papieskiej Rady Pokój i Sprawiedliwość
W dorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju Benedykt XVI podkreślił, że prawu międzynarodowemu należy się poszanowanie, zwłaszcza w dziedzinie humanitarnej. Dziennikarze pytali kard. Martino, czy to oznacza, że Watykan potępia stosowanie tortur w ramach wojny z terroryzmem. Kardynał zaznaczył, że papież „nikogo nie potępia”, ale w Watykanie tortury uważa się za odrażające, a Kościół chce przypomnieć państwom sygnatariuszom konwencji genewskich, do czego się zobowiązały.

Polityka 51.2005 (2535) z dnia 24.12.2005; Świat; s. 58