Archiwum Polityki

Generał na szafocie

Chleb może poczekać. Na razie rząd postanowił ufundować nam igrzyska. Ostatnie z zapowiedzianych: proces generała Jaruzelskiego. Z procesem generała było dotąd trochę tak, jak z potworem z Loch Ness. Pomysł pojawiał się regularnie, kiedy tylko kolejnemu ministrowi albo premierowi chciało się efektownie pomachać szabelką. Potem znikał. Tym razem zajadłość rozliczeniowa jest tak wielka, że może dojść do tego rzeczywiście. Serdecznie naszym władzom odradzam organizowanie tego spektaklu z całym pandemonium, które musi mu nieuchronnie towarzyszyć. W ich własnym interesie. Bez względu bowiem na to, jakie kruczki prawne sprokuruje śląski IPN, proces taki musi nabrać charakteru polityczno-historycznego. Wtedy zaś zaczną się schody.

Prezydent Lech Kaczyński antycypując ustalenia historyków i sądu oświadczył, że w grudniu 1981 r. nie istniało zagrożenie zewnętrzne dla Polski. Znajdzie na pewno dyspozycyjnych historyków, którzy taką tezę podtrzymają, choć akurat wśród badaczy zachodnioeuropejskich bardziej rozpowszechnione jest przekonanie przeciwne. Jedni i drudzy nie będą wszelako przedstawiać żadnych wiążących dowodów. Te pozostają w kremlowskich archiwach do politycznej (sic!) dyspozycji kolejnych rządów rosyjskich i mogą zostać udostępnione lub nie, udostępnione częściowo, w odpowiednim doborze zdeterminowanym przez aktualne wymogi ideologiczne czy dyplomatyczne etc. W żadnym wypadku nie można tu liczyć na żaden obiektywny arbitraż, czego dowodem są dzisiaj chociażby wypowiedzi wysoko postawionych wojskowych radzieckich z tamtego czasu, które systematycznie sobie przeczą w funkcji czasu i celu politycznego, w którym są udzielane. Amerykanie też nie są skłonni tłumaczyć się szczegółowo, dlaczego poinformowani przez Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego, z datami włącznie, nie poinformowali o tym przywódców Solidarności, ułatwiając Jaruzelskiemu akcję, którą najwyraźniej też uważali za „mniejsze zło”.

Polityka 51.2005 (2535) z dnia 24.12.2005; Stomma; s. 159
Reklama