Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Krzysztof Krystowski (31 l.) został podsekretarzem stanu w resorcie gospodarki, pracy i polityki społecznej. Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie i Oxford Brooks University (tytuł MBA z wyróżnieniem). Od 1995 r. związany z firmą IMPEL (spółka-matka agencji ochrony mienia i usług porządkowych). Był tam m.in. dyrektorem marketingu i strategii. Przyczynił się do nagrodzenia firmy Polskim Godłem Promocyjnym Teraz Polska w kategorii usługi. Ostatnio prezes zarządu Acta HR, spółki specjalizującej się w usługach personalnych na rzecz innych firm. W l. 1994–95 wiceprzewodniczący Federacji Młodych Unii Pracy. W 1997 r. z listy UP kandydował do Sejmu w okręgu wałbrzyskim i zdobył 138 głosów. Żonaty, ma syna.

Zbigniew Izdebski

(49 l.) został prezesem Agencji Rynku Rolnego. Od czerwca br. był zastępcą prezesa ARR Ryszarda Pazury, którego dymisji premier domagał się po wykryciu tzw. afery zbożowej. Zwierzchnik Pazury minister rolnictwa Adam Tański uważał, że Pazura nie ma z aferą nic wspólnego (prezesem ARR był kilka miesięcy). Stąd Pazura odszedł dopiero po tym, jak i z rządu odszedł minister Tański.

Nowy prezes ukończył SGPiS oraz studia podyplomowe w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej i na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od lat jest pracownikiem centralnych instytucji, m.in.: Ministerstwa Rynku Wewnętrznego, Agencji Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Centralnego Inspektoratu Standaryzacji i warszawskiego Oddziału Terenowego ARR. Żonaty, dwoje dzieci. Hobby: działka i podróże.

Ponadto

• Gen. broni dr Józef Flis zastąpił gen. dyw. prof.

Polityka 30.2003 (2411) z dnia 26.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama