Archiwum Polityki

Sędziowie we własnej sprawie

Nałęcz, Rokita i Ziobro przegłosowali, że są bezstronni

Prezes telewizji Robert Kwiatkowski po powtórnym przesłuchaniu go przez komisję śledczą złożył wniosek o wykluczenie z jej składu trzech posłów: przewodniczącego Tomasza Nałęcza, Jana Rokity i Zbigniewa Ziobro, gdyż nie są w jego sprawie bezstronni i z góry uznali go za winnego, czemu publicznie dawali wyraz (prezes załączył stosowną dokumentację). A bezstronność będzie miała kluczowe znaczenie przy pisaniu sprawozdania i formułowaniu ostatecznych wniosków.

Polityka 30.2003 (2411) z dnia 26.07.2003; Komentarze; s. 16
Reklama