Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Rejestrujemy samochody bardziej rygorystycznie niż pistolety.
Aloizio Mercadante
brazylijski senator
Miasta brazylijskie stają się coraz bardziej niebezpieczne. W latach 90. od broni palnej zginęło 267 tys. Brazylijczyków. W niektórych miastach liczba zamordowanych jest 20 razy większa niż w Nowym Jorku. Obecnie dyskutowany jest projekt, który przewiduje karę więzienia za nielegalne posiadanie broni, podniesienie granicy wieku osób, którym wolno nabywać broń z 18 do 25 lat, oraz badanie lekarskie przed zakupem broni. Najwyższy czas!

 

B

ezstronne wiadomości i niezależne programy to kamień węgielny naszej służby publicznej.
Greg Dyke
dyrektor generalny BBC
W Wielkiej Brytanii toczy się spór pomiędzy rządem a BBC w sprawie wiadomości na temat brytyjskiego zaangażowania w Iraku. Wpływowy polityk rządu Blaira Alastair Campbell, odpowiedzialny za strategię i wizerunek, poczuł się dotknięty informacją BBC, jakoby osobiście „podrajcowywał” doniesienia wywiadu brytyjskiego z Iraku. Prezes BBC Garyn Davis przyznał, że były pewne potknięcia, ale obiektywnie niezależność to kanon BBC. Podczas pierwszych 2 tygodni wojny w Iraku 93 proc. Brytyjczyków polegało na wiadomościach BBC.

 

M

oże być tak, że w wyniku referendum zostanie przyjęty akt, który w drodze wyjątku zezwoli Łukaszence startować w wyborach po raz trzeci.
Mikołaj Łazawik
sekretarz Białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej
Białoruska CKW nie wyklucza, że może zostać przyjęty specjalny akt konstytucyjny, który – bez zmiany ustawy zasadniczej da prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence prawo do kandydowania na trzecią kadencję.

Polityka 30.2003 (2411) z dnia 26.07.2003; Świat; s. 48
Reklama