Archiwum Polityki

WSI z mocnymi papierami

W Sejmie dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych. Oznacza to, że po 12 latach od powołania WSI parlament niebawem upora się wreszcie z aktem prawnym normującym zasady funkcjonowania wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Do tej pory była to jedyna w Polsce służba specjalna działająca bez odpowiedniej ustawy. Dotychczas wobec WSI stosowano przepisy wynikające z ustaw o UOP (1990 r.) oraz o powszechnym obowiązku obrony RP (1991 r.

Polityka 19.2003 (2400) z dnia 10.05.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama