Archiwum Polityki

Dziecko zostaje matką

349 dziewczynek w wieku do 15 lat zostało w Polsce matkami w 2001 r. Jedna z nich miała lat 12, siedem to 13-latki. Dziewczęta między 15 a 19 rokiem życia urodziły 25 777 dzieci. Porody nastolatek stanowiły w 2001 r. ponad 7 proc. ogólnej liczby narodzin. Gdy kobiety dorosłe zostają matkami coraz później i ograniczają liczbę potomstwa, rodzenie dzieci przez dzieci przybiera na sile. Dlaczego tak się dzieje, jak można temu zapobiec?

Wanda Nowicka,

szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny:

– Nie ma w tej dziedzinie żadnej polityki, nie ma nawet otwartej wymiany poglądów. Przy milczącym przyzwoleniu społecznym problem nieletnich matek jest spychany do podziemia informacyjnego, a instytucje odpowiedzialne za edukację i ochronę zdrowia demonstrują bezradność. Każda ciąża nieletniej to tragedia, która nie powinna zdarzyć się w cywilizowanym kraju. A gdy dziewczyna ma 15 lub mniej lat, jest to zawsze ciąża z przestępstwa. Nieletnie matki to nierzadko ofiary przemocy seksualnej i kazirodztwa. Nie wiadomo, ile dziewcząt poddaje się w tej sytuacji nielegalnej aborcji. Przedwczesne macierzyństwo wiąże się z dużym ryzykiem komplikacji zdrowotnych ze względu na niezakończony jeszcze proces biologicznego rozwoju organizmu. Z tych samych powodów rozwój wewnątrzmaciczny płodu bywa często opóźniony, a poród odbywa się z komplikacjami. Potem zaczynają się komplikacje społeczne. Nieletnia matka nie ma możliwości kontynuowania nauki i uzyskania jakiejkolwiek pracy. Dziewczęta wracają zwykle do rodziców, którzy pomagają im materialnie i w opiece nad dzieckiem. One same są niedojrzałe społecznie i bezradne życiowo. Często stają się permanentnymi klientkami pomocy społecznej.

Polityka 19.2003 (2400) z dnia 10.05.2003; Społeczeństwo; s. 76
Reklama