Archiwum Polityki

Polityka i obyczaje

Z pierwszomajowych imprez najbardziej podobała nam się jednoosobowa demonstracja zorganizowana na centralnym placu Częstochowy przez 50-letniego Tomasza Zatońskiego. Maszerujący z gwizdkiem i transparentem obywatel domagał się obniżenia podatków i zaprowadzenia w państwie demokracji.

Wesoło było też w Katowicach i Sosnowcu, gdzie do maszerujących w pochodach przyłączał się Edward Gierek, czyli sobowtór wynajęty w tym celu przez „Super Express”.

Polityka 19.2003 (2400) z dnia 10.05.2003; Polityka i obyczaje; s. 106
Reklama