Archiwum Polityki

Wszystko wyjaśnimy

Artykuł „Państwo to Jan”, dotyczący udziału znanego przedsiębiorcy Jana Kulczyka w ważnych transakcjach prywatyzacyjnych, wywołał liczne reakcje. Obok publikujemy list b. premiera Jerzego Buzka; podobne oświadczenie przekazał nam telefonicznie były minister Tomasz Szyszko. Postaramy się tę kwestię wyjaśnić. Zamierzamy też zająć się dokładniej innymi zasygnalizowanymi w artykule problemami – obfita korespondencja, którą otrzymujemy, świadczy o ogromnym zainteresowaniu nimi opinii publicznej i podsuwa nowe wątki. W związku z informacjami telewizyjnymi i prasowymi o wizycie w naszej redakcji ministra Waldemara Dąbrowskiego, w której trakcie miał się on domagać wstrzymania publikacji tekstu o Janie Kulczyku wyjaśniamy, że wizyta i rozmowa z redaktorem naczelnym istotnie miała miejsce, jednak żadne żądania czy oczekiwania tego rodzaju nie zostały przedstawione.

Redakcja

Polityka 18.2003 (2399) z dnia 03.05.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama