Archiwum Polityki

Większe koligacje

W artykule Jagienki Wilczak [„Do Unii czy do Rosji?”, POLITYKA 11, dot. Ukrainy – red.] przeczytałem, że „Ukraińscy historycy lubią przywoływać fakt, że w XI w. córka ukraińskiego władcy Jarosława Mądrego została żoną króla Francji. Ale to skromny zadatek w drodze do Unii Europejskiej”.

Chciałbym dodać, że europejskie koligacje wielkich książąt kijowskich były znacznie większe. Sam wielki książę Jarosław był żonaty z córką króla szwedzkiego, a Włodzimierz Monomach (1113–1125) był zięciem króla angielskiego Haralda i szwagrem cesarza niemieckiego Henryka IV. Aż siedmiu naszych polskich królów i książąt panujących poślubiło księżniczki z Kijowa. M.in. żona Władysława Jagiełły Zofia Holszańska urodziła dwu kolejnych królów polskich: Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. Dodajmy też, że większość wielkich książąt kijowskich była spokrewniona z potężnymi wówczas cesarzami greckiego Bizancjum. A także że ukraiński książę halicko-włodzimierski Daniel otrzymał w 1253 r. koronę i insygnia władzy królewskiej od papieża Innocentego IV.

Jerzy Drobiszewski,

Canberra

Polityka 18.2003 (2399) z dnia 03.05.2003; Listy; s. 97
Reklama