Archiwum Polityki

Drodzy Uczniowie, Drodzy Nauczyciele

Drodzy Uczniowie,

przed wami jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – referendum akcesyjne. Decyzja każdego z was może wpłynąć na to, czy Polska stanie się częścią Unii Europejskiej, czy pozostanie na marginesie europejskiej społeczności, uprawomocniając swoją europejskość bardziej położeniem geograficznym niż uczestnictwem w życiu Europy. Każdy osiemnastolatek wraz z osiągnięciem dojrzałości uzyskuje prawo wyborcze – dowód wiary w jego rozwagę, wiedzę i odpowiedzialność za kraj. Referendum to konieczność opowiedzenia się za zmianą lub zachowaniem status quo. Każdemu głosowaniu towarzyszą emocje, ponieważ nie ma rozwiązań przyjmowanych przez wszystkich z jednakowym entuzjazmem. Odzwierciedleniem nastrojów i opinii na temat przystąpienia Polski do Unii są artykuły z „Polityki”, które stały się kanwą kilku lekcji. Mamy nadzieję, że zaproponowane w nich zadania pozwolą Wam wrzucić kartę do urny w przekonaniu, że dobrze przemyśleliście swój wybór.

 

Drodzy Nauczyciele,

dodatek edukacyjny „Polityki” przeznaczony jest dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy w czerwcu wezmą udział w swoim pierwszym głosowaniu. Przeprowadzone w kwietniu i maju lekcje pozwolą im lepiej przygotować się do uczestnictwa w referendum. Nie oznacza to jednak, że pewnych zadań nie można zastosować w pracy z uczniami młodszymi. Z materiałów skorzystać mogą wychowawcy, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele języka polskiego i ścieżek międzyprzedmiotowych, których treści odnoszą się do problemów społecznych, współżycia międzynarodowego, osobistych wyborów oraz kwestii związanych ze wspólnym dziedzictwem i odpowiedzialnością za nie.

Dodatki 15.2003 + Polityka. Z Unią czy bez Unii? (90090) z dnia 12.04.2003; s. 2
Reklama