Archiwum Polityki

Wspólny rynek

Rynek wewnętrzny krajów Unii Europejskiej jest rynkiem jednolitym, obszarem wymiany gospodarczej bez wewnętrznych granic. Jest oparty na czterech głównych zasadach – swobodzie przepływu towarów, usług, osób i kapitału.

Swoboda przepływu towarów

polega na zniesieniu barier we wzajemnym handlu, w tym ceł i kontroli granicznych, oraz na harmonizacji norm i przepisów związanych m.in. z jakością produktów. Handel towarami przemysłowymi, spożywczymi oraz produktami rolnymi odbywa się bez żadnych ograniczeń – celnych, ilościowych, jakościowych czy fiskalnych. Produkt dopuszczony do sprzedaży w dowolnym kraju UE może być sprzedawany w każdym państwie członkowskim, ale musi spełniać normy weterynaryjne, zdrowotne, dotyczące ochrony środowiska i ochrony konsumentów.

Swoboda przepływu kapitału polega na wolności dokonywania transakcji finansowych na całym obszarze jednolitego rynku. Obejmuje również obrót nieruchomościami i ziemią. Obywatele UE mogą dokonywać operacji bankowych, zakładać rachunki i lokaty bankowe, dokonywać operacji bankowych, kupować i sprzedawać papiery wartościowe, nabywać nieruchomości we wszystkich krajach członkowskich.

Swoboda przepływu usług oznacza, że we wszystkich krajach członkowskich bez ograniczeń można świadczyć usługi oraz kupować je i sprzedawać na bardzo podobnych zasadach. Dotyczy to na przykład usług telekomunikacyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, finansowych. Swoboda w tej dziedzinie umożliwia zakładanie spółek, prowadzenie przedsiębiorstw, uprawianie wolnych zawodów.

Swoboda przepływu osób

polega na tym, że każdy obywatel Unii ma prawo do osiedlenia się, podejmowania pracy i nauki oraz korzystania z praw socjalnych w dowolnym kraju członkowskim.

Dodatki 15.2003 + Polityka. Z Unią czy bez Unii? (90090) z dnia 12.04.2003; s. 10
Reklama