Archiwum Polityki

Czy sekretarz Czarzasty jest ministrem?

Kto jest w Polsce ministrem? Formalnie są nimi członkowie Rady Ministrów, zwyczajowo tytułuje się tak również ich zastępców, a także byłych ministrów.

Tylko członkowie rządu, oraz w tej chwili Lech Nikolski, są osobami powołanymi do pełnoprawnego posługiwania się tym tytułem. W odniesieniu do innych są to raczej kurtuazyjne gesty – powiadamia nas Centrum Informacyjne Rządu. Kilku ministrów, jak to najlepiej widać podczas przesłuchań przed sejmową komisją śledczą, zasiada w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Polityka 15.2003 (2396) z dnia 12.04.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14