Archiwum Polityki

Plagiatom – stop!

Artykuł „Bazar z dyplomami” („Polityka” 3), w którym opisywaliśmy proceder handlu pisanymi na zamówienie pracami magisterskimi i plagiatami prac, wywołał gorącą dyskusję w środowisku akademickim. 1 kwietnia w Senacie odbyło się wspólne posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego poświęcone opisanemu przez „Politykę” problemowi. W posiedzeniu wzięli również udział wiceminister edukacji prof. Tomasz Goban-Klas, przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej (weryfikuje jakość kształcenia uczelni), Polskiej Akademii Nauk oraz Prokuratury Generalnej i NIK. Efektem dyskusji jest stanowisko, w którym senacka komisja zwraca się do MENiS o: ograniczenie dopuszczalnej liczby prac magisterskich przypadających w ciągu roku akademickiego na jednego promotora; wprowadzenie do ustawy o szkolnictwie wyższym zapisów umożliwiających odebranie tytułu magistra osobie, która uzyskała go popełniając plagiat lub przedkładając kupioną pracę dyplomową; zobowiązanie uczelni do wprowadzenia oświadczeń, w których dyplomanci potwierdzać będą, że oddawane przez nich prace są samodzielne oraz zwiększenie odpowiedzialności promotorów za promowane przez nich prace.

Polityka 15.2003 (2396) z dnia 12.04.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama