Archiwum Polityki

Stereotypy są wszędzie

Aby zrozumieć i właściwie zinterpretować opinie Europejczyków o Polsce i Polakach zawarte w artykule [„Straszny kraj, mili ludzie”, POLITYKA 5], należy przedstawić je na szerszym tle. Niestety, nie tylko Europejczycy z Zachodu opisują innych za pomocą stereotypów. Polacy również wyrażają swoje opinie o obcych na podstawie utartych i niekoniecznie zgodnych z prawdą przekonań. Z badań CBOS wiadomo na przykład, że Polacy nisko oceniają Rumunów, a za to sympatyzują z Amerykanami czy Francuzami. Trudno zgodzić się z pesymistycznymi wnioskami autora dotyczącymi postrzegania Polski i Polaków. Należy przyjąć do wiadomości, że narody opisują się wzajemnie na podstawie nie zawsze rzeczowych i wynikających z doświadczeń opinii. (...)

Galia Chimiak,

Warszawa

Polityka 15.2003 (2396) z dnia 12.04.2003; Listy; s. 95
Reklama